Operacyjne leczenie przepukliny


Czym jest przepuklina i jak ją rozpoznać?

Przepuklina jest to nieprawidłowe przemieszczenie zawartości jam ciała przez naturalne lub nabyte otwory w powłokach. Statystycznie może ona wystąpić u co czwartej osoby w ogólnej populacji. W zależności od objawów można wyróżnić kilka rodzajów przepuklin. Przepuklina pępkowa częściej występuje u kobiet i może mieć związek z przebytą ciążą, otyłością, wodobrzuszem. Przepukliny mogą powstawać także w środkowej części jamy brzusznej powyżej pępka – są to przepukliny kresy białej i występują one trzy razy częściej u mężczyzn.

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepukliny?

Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu przepuklin jest zaburzenie syntezy dojrzewania kolagenu. Kolejnym czynnikiem jest wzmożone parcie związane z działaniem tłoczni brzusznej obserwowane u chorych z przerostem prostaty, chorobami jelita grubego i chorobami płuc związanymi z przewlekłym kaszlem. Ponadto zwiększone ryzyko stwierdza się u osób palących papierosy i wykonujących ciężką pracę fizyczną. Zwykle objawem przepukliny jest uwypuklenie zwiększające swoje rozmiary podczas kaszlu. Najpoważniejszym powikłaniem u chorych z przepukliną jest uwięźnięcie w niej pętli jelitowej i martwica jelita prowadząca do zapalenia otrzewnej – wówczas konieczne jest wykonanie operacji w trybie pilnym. Ze względu na ryzyko uwięźnięcia zalecane jest operowanie przepukliny zanim dojdzie do tego powikłania.

Jak leczyć przepuklinę?

Nowoczesną metodą leczenia przepukliny jest zabieg chirurgiczny z wykorzystaniem beznapięciowej metody, która polega na zastosowaniu wszczepu syntetycznego (siatki). Stosowana siatka może być wykonana z materiału niewchłanialnego (polipropylenu) lub może być częściowo wchłanialna. Taka technika operacyjna pozwala na obniżenie częstości nawrotów przepuklin. Wybór rodzaju i wielkości siatki należy do chirurga na podstawie oceny wielkości ubytku powłok stanowiącego wrota przepukliny. Procedury zaopatrzenia przepukliny wykonywane są zarówno w znieczuleniu ogólnym jak i miejscowym, w zależności od nasilenia problemu.

*treść zgodna jest z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Chirurgów