Korekta uszu


Korekta odstających uszu jest dla wielu pacjentów zabiegiem, warunkującym dobre samopoczucie. Zabieg jest dosyć krótki i polega na wykonaniu odpowiedniego nacięcia za małżowiną uszną, tak, aby odsłonić chrząstkę. Po odpowiednim jej ścieńczeniu jest ona odpowiednio wymodelowana, a następnie zakładane są szwy. Bardzo ważne jest odpowiednie wymodelowanie chrząstki, aby od przodu była półokrągła i bez śladów zagięć, dzięki czemu nie wzbudza podejrzeń o zabieg korekcyjny ucha. Pod koniec operacji zakłada się szwy za uchem w miejscu nacięcia i zakłada opatrunek na 7 dni. Po tym okresie ściąga się szwy niewchłanialne.

Efekt wykonanego zabiegu pozostaje na całe życie. Uatrakcyjniony wygląd oraz usunięta przyczyna kompleksów może sprawić, że pacjenci poczują się pewniejsi siebie oraz bardziej otwarci. Krótki czas trwania zabiegu, brak potrzeby hospitalizacji, bezbolesny przebieg zabiegu oraz szybki powrót do normalnego funkcjonowania powodują, że zabieg ten wykonywany jest bardzo często nie tylko przez osoby dorosłe, ale również przez młodzież i dzieci.

Kwalifikacja do zabiegu

W przypadku osób przyjeżdżających z odległych rejonów kraju oraz z zagranicy, konsultacja przedzabiegowa, kwalifikująca pacjentów do zabiegu, powinna zostać przeprowadzona nie później niż na dzień przed zaplanowanym zabiegiem. W trakcie konsultacji pacjent powinien zadać pytania na tematy, które go nurtowały oraz budziły niepokój względem planowanej operacji. Specjalista chirurg plastyk, który będzie wykonywał zabieg, w sposób drobiazgowy omawia szczegóły planowanego zabiegu, uzgadnia i zaznacza zakres operacji oraz omawia technikę operacyjną. Jeśli pacjent jest obciążony dolegliwościami zdrowotnymi lub jeśli jest w trakcie przyjmowania leków, musi o tym poinformować chirurga plastyka. W trakcie konsultacji pacjent informowany jest również o niebezpieczeństwach, związanych z wykonaniem zabiegu.

Zabieg i pobyt w klinice

Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Niezbędne badania wstępne można przeprowadzić w klinice lub we własnym zakresie. Pobyt w klinice zależny jest od woli pacjenta. Godzinę po wykonaniu zabiegu można opuścić placówkę.

Postępowanie pooperacyjne

W pierwszych czterech tygodniach zalecane jest zwracanie szczególnej uwagi na swój stan zdrowia, nawet w przypadku braku objawów, świadczących o niedawnym zabiegu. Należy unikać urazów operowanej okolicy oraz skrajnych warunków atmosferycznych, przeciągów oraz nadmiernego forsowania się. Zalecany jest spokój, aby umożliwić szybkie gojenie. Należy również unikać nasłonecznienia, solarium i sauny. W zależności od zaleceń chirurga plastyka, szwy oraz opatrunek usuwa się po 7-10 dniach od daty zabiegu. Więcej informacji na temat dalszego indywidualnego postępowania każdy pacjent otrzymuje przy wypisie z kliniki.

Ryzyko i możliwe powikłania

Tak, jak przy każdym zabiegu, istnieje możliwość infekcji, krwawienia, trwałych napięć, czy powstania blizn lub krwiaków i obrzęków, przez dłuższy czas może utrzymywać się brak czucia w rejonie operowanym. W razie wątpliwości mogą Państwo porozmawiać z naszym chirurgiem. Niezależnie od teoretycznej możliwości jakiegoś powikłania chirurgicznego, w naszej klinice nie mieliśmy takich przypadków.


Zalecenia pozabiegowe

  • Przez 6 tygodni po operacji obowiązuje zakaz uprawiania sportów wymagających wysiłku fizycznego, takich jak: aerobic, siłownia, fitness, pływanie itp.
  • W ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji obowiązuje zakaz korzystania z solarium, sauny oraz intensywnego opalania się.
  • Reszta zaleceń pooperacyjnych zostaje podana do wiadomości pacjenta po zabiegu operacyjnym

Informujemy, iż z racji na to, że każdy pacjent jest traktowany indywidualnie i poszczególne przypadki różnią się między sobą, niektóre punkty niniejszych zaleceń pooperacyjnych mogą być inne aniżeli te, które pacjent otrzyma od swojego lekarza prowadzącego w klinice.