Lek. Magdalena Bugaj-Tobiasz

Specjalista chirurgii plastycznej

 • 2007: absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Szkolenie specjalizacyjne we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Łęcznej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Jerzego Strużyny, konsultanta krajowego
 • 2016: uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii plastycznej
 • Staż w Klinice Chirurgii Plastycznej w Łodzi
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Kursy, sympozja i szkolenia:

 • 2013: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • 2013: ISAPS Official Course „Face and Breast Aesthetic Approaches”
 • 2013: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń „Oparzenia – Polska – Białoruś – Rosja – Ukraina” (Zakopane)
 • Szkolenie Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej „Leczenie ran przewlekłych przy zastosowaniu opatrunków specjalistycznych oraz podciśnieniowej terapii leczenia ran firmy Smith&Nephew”
 • 2014: Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Anomalie naczyniowe głowy i szyi”
 • 2014: Konferencja naukowa pt. „Leczenie rozszczepów wargi wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy” (Polanica – Zdrój)
 • 2015: 2nd Integra International Orthopedicts & Tissue Technologies Symposium (Barcelona)
 • 2015: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń
 • 2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi
 • 2016: Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej piersi – dobór implantów i techniki operacyjne (Szczecin)
 • 2017: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń
 • 2017: IV Konferencja Naukowa: Żylna Choroba Zakrzepowo – Zatorowa – Niedoceniany Problem
 • 2017: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie: Warsztaty interdyscyplinarne z zakresu homeostazy
 • 2018: Sixth Bergamo Open Rhinoplasty Course (Bergamo, Italy)
 • Certyfikat „Zasłużony dla Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej”


Certyfikaty

Certyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena Bugaj Certyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena BugajCertyfikat - dr Magdalena Bugaj