Dr n. med. Piotr Drozdowski

Specjalista chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Piotr Drozdowski - specjalista chirurgii plastycznej - Beauty Group  Piotr Drozdowski - specjalista chirurgii plastycznej - Beauty Group  Piotr Drozdowski - specjalista chirurgii plastycznej - Beauty Group


 • Ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie (2008 r.)
 • W kwietniu 2016, jako pierwszy specjalista chirurgii plastycznej w Polsce zdał serię egzaminów specjalistycznych w Brukseli i stał się członkiem Europejskiej Rady Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Od września 2018 r. sprawuje funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chirurgii plastycznej
 • Od 2007 roku pracuje w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju pod kierownictwem prof.Kazimierza Kobusa i prof.Piotra Wójcickiego
 • Uzyskanie specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej pod kierownictwem dr Ireneusza Łątkowskiego (2015 r.)
 • Odbycie wielu krajowych i zagranicznych staży w oddziałach chirurgii plastycznej, m.in. we Wrocławiu, Łęcznej, Gdańsku, Warszawie, Perugii, Padwie, Berlinie i Debreczynie.
 • Tłumacz wykładów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej z języka włoskiego i angielskiego. Autor i współautor ponad 20 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach medycznych
 • Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
 • Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej przy PTL, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Sekcji Mikrochirurgii PTChir

Staże:

 • Plastic Surgery Department, Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
 • Staż Specjalizacyjny w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej SCM w Polanicy Zdroju
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii w Gliwicach

Certyfikaty

dr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikatdr Piotr Drozdowski - certyfikat